Naturbevarelse i zoos

Ambassadørerne fra naturen
De seriøse zoologiske haver spiller en stor rolle i naturbevarelsen. Mange af dem har udstillinger om truede dyrearter, og sætter fokus på problemstillingerne omkring dem. En zoos fornemmeste mål, er at fremvise ”ambassadører” fra dyreriget. Det er disse som skal lære folk om, hvilke væsener vi deler vores planet med, og hvorfor de er bevaringsværdige. Netop derfor er de zoologiske haver vigtige, da mennesket kun vil bevare det det elsker, og elsker kun det det forstår.

Przewalskiheste

Med fælles indsats
Særligt WAZA (World Association of Zoos and Aquaria) og EAZA (European Association of Zoos and Aquaria) har haft stor betydning for naturbevarelsen i de zoologiske haver. EAZA har kørt nogle forskellige naturbevarelseskampagner over de sidste par år. Her er en lille oversigt:

Gylden løveabe
2000/2001 – Bushmeat Campaign
2001/2002 – Rainforest Campaign
2002-2004 – Tiger Campaign
2004/2005 – Shellshock Campaign
2005/2006 – Rhino Campaign
2006/2007 – Madagascar Campaign
2007/2008 – Amphibian Campaign

De forskellige zoos som er medlemmer af EAZA sætter så en kampagne i gang, med udstillinger og aktiviteter omkring det/de dyr der er årets tema. Som regel ligger disse kampagner ved dyrenes anlæg, så folk også kan stå og betragte repræsentanterne for de vilde dyr som behøver hjælp. Nogle zoos opsætter også donationsbokse, hvor publikum kan donere penge direkte til forskellige de projekter. Nogle gange vælger de zoologiske haver at bibeholde deres udstillinger fra kampagnen, som en del af deres permanente udstilling.

Avl og koordination
Det er de zoologiske haver som står for kontakten mellem mennesker og dyrZooerne koordinerer også indbyrdes avlsprogrammer. Avlsprogrammerne skal sikre at bestandene af de forskellige dyr i zooernes holdes sunde og raske, samt forhindre indavl. Der eksisterer forskellige avlsprogrammer i de forskellige regioner. I Europa hedder programmerne EEP (European Endangered species Programme). I en af de forskellige zoos som deltager, sidder så en avlskoordinator. Det er koordinatorens job at holde styr på alle de individer af forskellige arter der bor i de zoos som er medlemmer af avlsprogrammet. Koordinatoren bestemmer så hvilke dyr der skal flyttes hvorhen. Det er ved hjælp af disse programmer at der bliver opbygget en sund ”reservebestand”, som i fremtiden vil kunne bruges til genudsætning i naturen.