AQUA Ferskvandsakvarium

AQUA Ferskvandsakvarium
Adresse
AQUA Ferskvands Akvarium
Vejlsøvej 55
8600 Silkeborg
Hjemmeside og kontakt
www.ferskvandscentret.dk/aqua
aqua@fvc.dk

Anmelderens sidste besøg: 13-09-2009
Anmeldelsen sidst opdateret: 28-03-2010Danmarks eneste ferskvandsakvarium
AQUA ligger lige ved Gudenåen, og det er også muligt at tage færgen dertil. Selve akvariet er en treetages halvrund bygning med flere søer gravet ned udenom. Som den besøgende går man 3 m ned inde i bygningen, og ser lige ud i fem forskellige søer med masser af fisk, fugle og andre dyr. De fem forskellige søer hedder "Den forurenede sø", "Den rene sø", "Åen, "Mosen" og "Oddersøen". Desuden findes også to mindre bassiner med teamerne "Kilden" og "Vandløbet". Det er meget flotte udstillinger som på bedste vis viser, det liv der findes i de danske søer. I midten af stueetagen er der forskellige udstillinger samt rørebasin. Selvom AQUA ikke er et særligt stort sted, bør man helt klart sætte lang tid af til det, så man kan nå at få kigget godt på de meget interessante udstillinger.

Et kig ind i hovedbygningen Udstillingen om ferskvandsinsekter
Indgangen til AQUA Terrarier til danske krybdyr og padder

Vindue til naturen
Den fedeste oplevelse i AQUA er helt klart udkigsvinduerne til søerne. At kunne gå indendørs og se ud på livet i det danske ferskvand er en helt unik oplevelse. I Danmark har vi en del kystakvarier der fokuserer på livet i det danske saltvand, så det er forfriskende at man her kan få et andet perspektiv og lære om livet i ferskvand. Odderne er ofte aktive, og AQUA er det eneste sted i Danmark man kan komme helt tæt på den europæiske odder, som også lever vildt i vores søer og floder. Det andet pattedyr i hovedbygningen er den brune rotte, som har et lille kloakanlæg. AQUA har desuden en helt unik terrarieafdeling, hvor man som det eneste sted kan se alle de forskellige krybdyr og padder der kan findes i den danske natur. Hugorme, snoge, europæiske sumpskildpadder, grønne frøer, skrubtudser og ildsalamandere er nogle af de spændene dyr man kan finde i veloplyste og flot indrettede terrarier. Her i Danmark er AQUA virkelig et "vindue til naturen".
På de to øvrige etager i hovedbygning er der også udstillinger om naturen og Gudenåen. Der er utroligt meget formidling, og det meste af det er, naturligvis, fokuseret på vand, særligt det danske ferskvand og Gudenåen

"Åen" Udkigsvinduer til søerne
"Den forurenede sø" set oppefra Oddersøen

AQUA-parken
Man kan også komme udenfor i den store AQUA-park, og blandt andet opleve de fem søer ovenfra langs hovedbygningen. Desuden ligger her også en del mindre søer og havedamme med masser af fugle samt ertebøllefår. AQUA opmuntrer også visse vilde dyr til at flytte ind i parken, blandt andet røde egern. Hovedattraktionerne ude i parken er dog anlæggene til de forskellige pattedyr fra det danske flodlandskab. AQUA har et større tema om faunaforurening i den danske natur, og tre af arterne i anlæggene er heller ikke naturligt hjemhørende i de danske floder, men har etableret vilde bestande. Disse arter er vaskebjørn, mink og nutria (sumpbæver) som alle har nogle flotte og tæt bevoksede anlæg, naturligvis med masser af vand. Den europæiske bæver har et flot indrettet anlæg, hvor publikum også kan se ind i deres "dæmning". Bæveren er det eneste af dyrene her som er naturligt hjemmehørende i den danske natur, og her er naturligvis også en udstilling om genudsætning af bæveren i Danmark. Lige ved siden af bæverne ligger også en voliere til sort stork. Rundt omkring i parken der også masser af aktiviteter, mest til børn.
Anlægget til vaskebjørn Anlægget til mink
Anlægget til nutria Bæveranlægget


Gedde i "Den rene sø"
Highlights
• Den fem søer
• Terrariet
• Pattedyrene i AQUA-parken

Tips og gode råd
• AQUA har en fin restaurant i AQUA-parken.
• En stor del af udstillingen AQUA foregår indendørs, og de dyr man ser udendørs er vandtætte, så regn bør ikke afholde fra et besøg her.
• Tag dig god tid, og sæt dig ved ruderne ud mod søerne for at betragte livet i det danske ferskvand.


Vurdering
AQUA er det ideelle sted at opleve den danske fauna der lever omkring floder og søer, samt både opleve og lære om alt fra vand til økologi. Det er et helt klart must for alle zoo- og naturinteresserede. Ikke blot er det Danmarks eneste ferskvandsakvarium, men det er også et akvarium i verdensklasse.

3,5 stjerner