Alpenzoo Innsbruck

Hjemmeside: www.alpenzoo.at
Sidst besøgt: 3. juli 2007


Den højeste zoo
Alpenzoo i bjergbyen Innsbruck er en temazoo som udelukkende huser dyrearter som lever eller har levet i alperne. Det er Europas højest beliggende zoo, med en indgang der som det laveste punkt i parken ligger 650 m. over havets overflade. Til gengæld ligger det højeste punkt for publikum på 750 m. over havets overfalde, så denne zoo er noget af en bjergvandring. Alpenzoo har dejlig ”naturlig” stemning over sig, og man kommer til at se mange af de europæiske dyr på en helt ny måde. Desuden bor her også en masse vilde dyr, og da jeg besøgte Alpenzoo så jeg vilde ravne, masser af markfirben og en skovmus i naturen omkring anlæggene.

De små dyr ved vandet
Det første dyr man møder i Alpenzoo er de europæiske bævere. Deres anlæg er et af de ældre i parken, men rummeligt og med masser af svømmeplads i tre forskellige bassiner. Da bævere hovedsageligt er aktive om morgenen og aftenen har publikum også adgang til det lille bæverhus hvor man kan se ind i deres huler. Noget af det særlige ved Alpenzoo er at man, i modsætning til andre dyreparker med europæisk tema, også kan se en hel masse mindre fugle og krybdyr. Som det næste på ruten kan man opleve isfugle og nattergale i deres volierer. Ved siden af de lille aqua-terraium bor også nogle ildere i et åbent anlæg. I aqua-terrariummet bor flere små krybdyr og padder som lever i Europas floder og søer. I det lille udendørsanlæg bor europæiske sumpskildpadder og forskellige fisk. I de små indendørs terrarier bor et vælg af løvfrøer, frøer, tudser og salamandre. Udenfor aqua-terrariummet ligger anlægget til de europæiske oddere, og ligesom ved bæverne kan man komme ind og kigge i odderhulen. På den lille terrasse ved restauranten ligger en hel del volierer til fugle og pattedyr, blandt andet ægyptiske gribbe, skovskader, harer og albinoegernet Lizzie. Derefter kommer man igen ind i vand-temaet i det egentlige akvarium. Her kan man se en masse ferskvandsfisk fra alperne i forskellige biotopakvarier. Geder, laks og ørreder er nogle af de fisk man kan finde i dette meget opfindsomme akvarium.

Inde hos ulve og ibisser
Ulveanlægget i Alpenzoo er bygget ligesom et ulveanlæg bør. Det er stort, der er masser af træer og ulvene kan komme væk fra publikum hvis de vil. Der er tre publikumsindkig til anlægget. Et med en vandgrav som afgrænsning, en lille hytte med en glasrude og endelig en ulvefælde hvor publikum ser ulvene fra neden. Inde i fælden, som er et dybt hul i jorden, er der en udstilling om ulve i alperne, og hvis man er heldig kan man se en ulv kigge ned i fælden oppefra. Ligesom med ulvefælden er Alpenzoos terrarium noget helt unikt. Dette består af en hel række udendørs terrarier med krybdyr fra alperne, Terrarierne er alle firkantede, og med en rude ud mod publikum og de tre andre sider dækket af klippe. Disse terrarier har et trådnet som tag og er derfor teknisk set udendørsanlæg. Derfor følger krybdyrene med årstidernes skiften, og vejret skal være varmt for at man ser dem. Til gengæld er dyrene i læ for vind, og der kommer meget sol ned igennem nettet, så her er gode chancer for at se dem. Arterne her er en masse større og mindre firben og slanger, blandt andet markfirben, hugorme og snoge som vi også kender herhjemmefra. Disse terrarier er noget af det bedste ved Alpenzoo, og en god mulighed for at komme tæt på de europæiske krybdyr. Udenfor terrariet ligger et af Alpenzoos helt store kendetegn. Gennemgangsvolieren til eremitibisser er verdenskendt, og også en særlig oplevelse. Publikum går langs den ene langside af volieren og ser ind på en koloni af eremitibisser som har deres reder på klipperne langs den anden side. Volieren er indrettet som et lille stykke bjergnatur med forskellige træer og buske, og ibisserne deler volieren med agerhøns og hærfugle.

Hovdyr og klovdyr
Som de fleste andre zoos har Alpenzoo også en lille bondegård med tilhørende klappefold. Denne lille bondegård er dog temmelig moderne, og her bor geder får, svin, køer og høns. Publikum kan komme ind til gederne og fårene, og det er især børnene glade for. Lige ved siden af gården ligger et gennemgangsanlæg til rådyr, og ligesom ved terrarierne ser man disse sky hjorte på en hel ny måde. Her har rådyrene vænnet sig til at publikum går inde hos dem på stierne, og er derfor ikke bange for at stå tæt ved, blot man er still. Et af de øverst beliggende anlæg i Alpenzoo er det store skovanlæg til vildsvin og europæiske bisoner. Dette anlæg kan opdeles i flere mindre anlæg hvis nødvendigt, og ligger op af en bjergskråning. For at man skal kunne overskue hele anlægget er der bygget en lille udkigsplatform.

Dyr på klipper og i skov
Alpenzoos nyeste projekt og højst beliggende anlæg er to nye gennemgangsanlæg. Det øverste anlæg er til parkens alpestenbukke, og var det eneste af de to anlæg som var færdige da jeg besøgte parken i sommeren 2007. Fra publikumsstien kan man se ud over Alpenzoo og resten af Innsbruck til den ene side, og til den anden side hopper stenbukkene rundt på deres klipper. Det nederste anlæg er en stor voliere til skæggribbe, sneharer, stenhøns og alpekrager. Neden for disse nyere anlæg ligger en hel del åbne skov- og klippeanlæg. Gemsernes og alpestenbukkenes ældre anlæg er bygget med kunstige klipper mens los og elg anlæggene er indrettet helt naturligt som et stykke løvskov. Endnu et af dyrene som er særlige for Alpenzoo er alpemurmeldyrene, og her har de et stort frianlæg til rådighed. Ligesom ved bæverne og odderne kan man også kigge ind i en af deres huler. Som repræsentanter for de små rovdyr kan man her også se vildkatte, hermeliner og ildere i nogle ældre volierer.

Rovdyr og rovfugle
I Innsbruck har man også specialiseret sig i at holde større rovfugle. Kongeørne, skæggribbe og ravne har alle fået helt nye volierer med udsigt over byen. Disse volierer er ganske rummelige, selvom der dog ikke er rigtig plads til at flyve længere end 10 m. Lige nedenfor voliererne til de største fugle er dem til de mindste. I en aflang gennemgangsvoliere bor flere småfugle, blandt andet forskellige spurve og finker. De sidste anlæg på turen rundt i Alpenzoo er dem til brunbjørne, grævlinger og skovmårer. Brunbjørnenes anlæg er bygget med masser af vand, klipper og træstammer, og publikum kan opleve bjørnene fra mange forskellige vinkler. Grævlingerne og mårerne deler et anlæg med masser af planter og høje træer. Desuden kan man også kigge ind i deres indendørsanlæg hvor der er håb om at se en af de nataktive grævlinger. Efter turen forbi legepladsen står man så endnu en gang ved bæverne, og hvis man så ellers har kræfter tilbage, kan man tage turen igen.Highlights
• Ibisvolieren
• Aqua-terrariummet

4 stjerner

Tips og gode råd
• I Alpenzoo Innsbruck er udvalget af mad begrænset til mindre spisesteder.
• Godt vejr er næsten en nødvendighed i Innsbruck, da her ikke er meget at se indendørs.
• En kikkert er et godt redskab i Alpenzoo.
• Man skal være i form for at klare bjergvandringen i Alpenzoo.


Europæisk bæver Aqua-terrariet Grå ulv Europæisk perlefirben Eremitibisser Los med unge Anlæg til vildsvin og wisent Elg med unger Alpemurmeldyr Bjørneanlæg