Burgers Zoo

Hollands højeste vandfald i Burgers BushAdresse
Burgers' Zoo
Antoon van Hooffplein 1
6816 SH Arnhem
Hjemmeside og kontakt
www.burgerszoo.eu
info@burgerszoo.nl

Anmelderens sidste besøg: 13-07-2008
Anmeldelsen sidst opdateret: 19-04-2010
En massiv oplevelse
Burgers Zoo i Arnhem er en zoo af ekstremer. Den består af en række traditionelle udendørsanlæg og volierer med mange forskellige arter, samt fem ”ecodisplays”. Disse ecodisplays er både indendørs og udendørs temaområder som repræsenterer en bestemt biotop eller et geografisk område. Burgers Zoo er desuden den zoo i Europa som har det næsthøjeste besøgstal.

Den gamle del
De første dyr man møder i Burgers Zoo er de sortfodede pingviner i deres store klippekystanlæg. Selvom man ikke kan se dem under vandet er dette alligevel et rigtigt fint anlæg, med masser af plads til pingvinerne. De asiatiske elefanter er næste dyr på ruten. Burgers Zoo har ingen store ambitioner for deres elefanter, og de fire hunner de har, er alle ”pensionerede” hunner fra andre zoos eller cirkus, som nu kan nyde deres otium i deres flotte, mellemstort skovanlæg, med flere ægte træer og eget svømmebassin. Orangutang-huset er nu det ældste hus i parken, og omkring dette bor flere arter som endnu ikke har fået placering i et tema. I anlæggene omkring huset bor lavlandstapirer, dværgflodheste sammen med blå dykkerantiloper og endeligt vortesvin. Alle disse arter har nogle fine små skovanlæg som passer fint pladsmæssigt med de arter der bor her. Alle anlæggene er bygget op ad de gamle kunstige klipper som har været et af Burgers Zoos kendetegn i mange år. Orangutangerne er til gengæld flyttet ud af deres hus i 2009 og til andre europæiske zoos, og området står nu frit til udvikling. Omkring den næste historiske klippe ligger det lille strandanlæg til baltiske ringsæler fra Østersøen, og hvor amurtigerne havde deres grotteanlæg før i tiden, er de røde næsebjørne i 2007 flyttet ind i et eminent anlæg. Bongoerne har endnu et skovanlæg som de her deler med de noget mindre røde dykkerantiloper.

Pingvinanlægget ved indgangen Elefanternes skovanlæg Tapiranlægget Anlægget til bongoer og dykkerantiloper Ringsælernes strandanlæg De røde næsebjørnes anlæg

Blandt asiens dyreliv
I 2008 åbnede Burgers Zoo en ny sydøstasiatisk temaafdeling med titlen Burgers Rimba. Den bliver ikke talt med som et ecosdiplay af Burgers Zoo, men er ikke mindre imponerende og innovativt end de andre temaer af den grund. Temaet huser dyr fra den sydøstasiatiske regnskov og huser nogle usædvanlige artskombinationer. Anlægget til Sri Lanka leoparder fra 2001 er inkluderet i Burgers Rimba. Dette anlæg er delt op i to, så der er plads til at adskille hannen fra hunnen med unger, og det er et af de absolut flotteste leopardanlæg i Europa. Anlægget er overdækket af net og proppet med træstammer og klipper der skaber at vælg af klatremuligheder for dyrene. Derudover er anlægget tæt plantet, så leoparderne kan forsvinde helt, hvis de ønsker. I et kæmpe udendørsanlæg kan man opleve sumatratigere, Deres anlæg er enormt, og når planterne og træerne vokser mere op, bliver det endnu bedre. I en hævet observationshytte kan publikum beskue livet i trætoppene, for her ligger nemlig en kæmpe voliere hvor hvidkindede gibboner og brillelangurer bor sammen, og her er bestemt ikke mangel på klatremuligheder. I det største anlæg i Rimba bor også den største, og mest usædvanlige, samling af asiatisk dyreliv. Det enorme anlæg er domineret af græsområder og en række enorme træer forbundet med reb. Dette anlæg er omgrænset af en vandgrav, og huser bantengokser, svinehjorte, muntjakhjorte, svinehaleaber og siamang gibboner. Desuden kan man også se alle aberne i Rimba indendørs, samt tigerpytoner og båndvaraner i nogle rummelige terrarier. Det sidste anlæg i Burgers Rimba er det store udendørsanlæg til malajbjørne og binturonger. Anlægget er fyldt med klatremuligheder og planter, og man kan også se bjørnene og binturongerne indendørs. Særligt bjørneanlægget er innovativt og et forgangsanlæg for, hvordan den slags dyr bør huses i fremtiden.

Anlægget til Sri Lanka leoparder Sumatratigernes anlæg Trætopanlægget til gibboner og langurer Det indendørs anlæg til svinehaleaber Tunellen i Rimba med terrarier til tigerpyton og båndvaran Det store asiatiske anlæg til aber og hovdyr Det indendørs bjørneanlæg Udendørsanlægget til malajbjørne og binturonger

Højvande og lavvande
Det første ecodisplay på turen er Burgers Mangrove. Dette er det mindste af de fem ecodisplays, og bygget oprindeligt for at teste, om tagkonstruktionen der var planlagt på den enorme Burgers Bush, kunne fungere i praksis. Burgers Mangrove er opført i 1982 og blev i 1991 omdannet til en hal kun med dyr fra de sydøstasiatiske mangroveområder. Selvom hallen i sig selv ikke er særligt stor kan man stadig se nogle interessante dyrearter og planter her. Hallen er opdelt i to af et net med en sluse så publikum kan passere igennem. Den ene halvdel viser hvordan mangroven ser ud ved lavvande, og det er herinde at de mindste dyr og fisk kan ses, heriblandt skyttefisk, lungefisk, vinkekrabber, sejlfinne øgler, indiske varaner. I den anden halvdel af hallen er det levet højvande, og her bor flere forskellige isfugle og hejrer. I et stort bassin bor forskellige skildpadder, deriblandt kæmpe flodskildpadder fra Borneo. Burgers Mangrove er et helt unikt tema i zoo-verdenen.

Et kig ind i Burgers Mangrove Lavvand i mangroven Mangroveplanter Højvandsdelen i Burgers Mangrove

Fuglealléen
En stor sektion af den gamle del af parken er indrettet til fugle af alle arter og størrelser. Flamingoerne har en kæmpe græsplæne med en sø og en ø i midten, omgivet af træer. Langs den sti som også går forbi mangroven, ligger alle voliererne til rovfuglene. De første par volierer er til de jordlevende rovfugle, her inklusiv sekretærfugle og abessinske hornravne. Havørnene har en voliere for sig selv, mens der i en stor gribbevoliere bor kongegribbe, munkegribbe og gåsegribbe. Selvom ørnene og gribbene godt kunne have mere plads, er disse volierer bestemt ikke de værste jeg har set, og der er god plads til at hoppe omkring. Langs den lange ”fugleallé” ligger en hel række større volierer, med alle slags fugle fra ugler og falke til skarver, trompeterfugle, kalkuner og congopåfugle. Denne afdeling af zoo er rigtig hyggelig at gå i, og man får set en masse spændene og eksotiske fugle. Fuglealléen afsluttes med det aflange fasaneri hvor hoveddelen af de tropiske fugle bor. Fuglene varier i størrelse fra de store asiatiske næsehornsfugle og hyacintaraerne til de små balistære. Alle fuglene i huset kan ses både i deres udendørs og indendørs volierer. Det mest særlige ved dette fasaneri er den lille indendørs Australien afdeling med keaer, forskellige kakaduer og latterfugle. Denne miniafdeling er markeret med stammerne fra to store eukalyptustræer.

Et af anlæggene langs fuglealléen Et kig ind i fasaneriet

Vores nærmeste slægtninge
I direkte forbindelse til fasaneriet ligger indendørsanlæggene til chimpanser og vestlige lavlandsgorillaer. Disse anlæg er kun åbne for publikum i dårligt vejr, når aberne er indendørs. Begge arter har enorme udendørsanlæg med masser af naturlig vegetation i form af højt græs, træer og buske. Derudover er der klatremateriale i form af træstammer og reb. Chimpansernes ø er den største, og Burgers Zoo er berømt for deres talrige chimpansekoloni med ca. 30 individer. Chimpansekolonien blev oprettet i 1971 da anlægget åbnede i samarbejde med Utrecht Universitet, og gruppen bliver stadig studeret den dag i dag. Chimpanserne kan ses fra et observationstårn, men den bedste måde at se gorillaerne på er i den lille udsigtshytte som skærer ind imellem anlæggene. Gorillaernes ø er tætte bevokset end chimpansernes, og med mindre klatreudstyr. Begge anlæg er afgrænset af en vandgrav, og disse grønne ”naturanlæg” er nogle af de flotteste og mest rummelige abeanlæg jeg har set.

Chimpansernes udendørsanlæg Gorillaernes udendørsanlæg

På safari til fods
Burgers Safari er det eneste udendørs ecodisplay i parken. Det blev oprindeligt åbnet i 1968 som en løvepark, og allerede næste år blev det udvidet med et savanneanlæg. Oprindelig var det en safaripark med gennemkørsel til biler, men fra 1975 kunne man køre igennem med et særligt safaritog. I 1995 blev hele Burger Safari ombygget til sin nuværende form og blev til en oplevelse til fods. Safariområdet består af tre enorme anlæg, og de sidste par år er temaet blevet til Østafrika. Det største anlæg er den enorme savanne. Publikum oplever dyrene fra savannens ene langside, og der er udkigsposter i observationstårne og ved et vandhul. Arterne på den store savanne er hvidt næsehorn, rothchilds giraf, grants zebra, ellipse vandbuk, hvidhalet gnu, roanantilope, stor kudu, koantilope og thompsons gazelle. Desuden bor nogle Kirks dik dik i et lille anlæg foran savannen. Savannen er enorm, og det er rigelig plads til de store flokke af dyr. Udsigten er fænomenal og hele området giver en god fornemmelse af Afrika. For enden af savannen åbnede der i 2007 en ny savannestald og restaurant med terrasse. Heroppefra kan man sidde og nyde noget mad og drikke med udsigt til savannens store dyr. De to andre anlæg i Safari ligger overfor savannen, og her kommer publikum næsten ind i anlæggene i små observationshytter. Disse to anlæg er indrettet til løver og geparder, og i disse store, naturlige skovanlæg har disse store katte masser af natur at boltre sig i. Selvom dette er en lidt atypisk safarioplevelse, er det helt klart en af de ting som gør Burgers Zoo storslået.

Savannen Savannen Vandhullet i den ene ende af savannen Stormvejr over savannen set fra restauranten Løveanlægget Gepardernes anlæg

En grøn verden
Burgers Bush er opført i 1988 og er verdens største overdækkede regnskov. Den er bygget som et kæmpe, firkantet drivhus med en meget speciel tagkonstruktion. Ved hjælp af tykke wirer og massive udvendige stolper, bliver taget på regnskoven holdt oppe uden nogle generende pæle inde i selve udstillingen. Dette gør at ens regnskovsoplevelse inde i huset ikke bliver ødelagt af tykke pæle midt mellem træerne. Dyrelivet i Burgers Bush er ikke tematiseret efter noget kontinent, og her er dyr fra alle verdens regnskove, dvs. Sydamerika, Afrika og Asien. Regnskoven er bygget op af en bakke, således at der både er et højland og et lavland. Ved langsiden af lavlandet ligger en restaurant, bygget i autentisk regnskovsstil. Her kan man købe ganske god mad, og sidde og nyde den ved borde ude i regnskoven. At denne restaurant ligger her gør desværre at der ikke kan leve nogen aber og lignende frit i regnskoven, da de hurtigt ville blive til tiggere. Til gengæld kan man få sig en spiseoplevelse ud over det sædvanlige herinde.

Regnskoven i Burgers Bush Sti igennem regnskoven

Regnskoven er gennemskåret af nogle bredde og jævne stier, så færdsel i regnskoven er tilgængeligt for alle, men for de lidt mere eventyrlystne er der også nogle små oplevelses stier. Disse smalle stier skærer sig ind igennem den tætte beplantning, og går blandt andet over små stier med vandløb og trædesten, samt under lavt siddende grene og vegetation. Når først man er inde på disse stier er man totalt omgivet af regnskovens vegetation, og dette er det tætteste man kommer på at være i en regnskov, uden at rejse udenfor Europa. Det er især inde på de små stier at man kan komme tæt på regnskovens mindste beboere. Masser af små firben af anole og skink familierne lever frit omkring i planterne, sammen med insekter, padder og selvfølgelig masser af fugle.

En af eventyrstierne Dværgoddernes anlæg

Selvom regnskoven ikke er geografisk tematiseret er den alligevel opdelt i geografiske zoner, på trods af at de fritgående dyr ignorerer dem. I hver zone ligger en bygning som regnskovsfolket i den del af verden bor i, og omkring ligger nogle åbne anlæg til forskellige dyr som af den ene eller den anden grund ikke kan gå frit omkring. I Asien området ligger et anlæg til asiatiske dværgoddere, mens aardvarker og blå dykkerantiloper har deres anlæg i det afrikanske område. Burgers Zoo er europæisk avlskoordinator for aardvarkerne, men det kan ofte være svært at se dem ordentligt i regnskoven, da de er nataktive. Et lille område af regnskoven er isoleret af et tyndt net, og herinde bor kolibrier og andre små sydamerikanske fugle i sikkerhed. Inde i volieren ligger også det meget flotte anlæg til de bredsnuede kaimaner. Dette anlæg er stort og rummeligt, og kaimanerne kan ses fra mange vinkler.

Anlægget til aardvarker og dlå dykkerantiloper Kaimanernes anlæg

Det er også heroppe at den store flod som skærer sig igennem regnskoven, har sit udspring. Den løber igennem kaimanernes vandhul, over en klippe og ned som Hollands højeste vandfald. Publikum kan stå i klippen inde under vandfaldet og se ud over regnskoven. På en bro ud over vandet kan publikum kommer tæt på vandfaldet og de planter som lever der. Efter vandfaldet bliver det lille vandløb til en bred flod, og her lever søkøer og kapivarer i et separat anlæg. Desværre er det ikke det bedste anlæg at opleve søkøer i, da vandet er meget mudret og man kun kan se dyrene oppefra. Søkøerne har det til gengæld fint i det mudrede vand, og kapivarerne har masser af svømmeplads. Til sidst løber floden ud i et vådområde, og her er der især gode chancer for at se en flok røde ibisser. Burgers Bush er en fantastisk udstilling af enorme proportioner. Nogle af de dyr som lever frit i hallen er Lyles flyvende hund, Rodrigues flyvende hund, kronduer, indiske blåfugle, kolibrier og honningsugere, isfugle, sydamerikansk jacana, grønne leguaner, anoler, frøer og tudser. Tag dig god tid under besøget her, da du aldrig ved hvad du kommer til at finde, hvis du leder grundigt.

Søkøernes del af floden Flodbredden til kapivarer

På dybt vand
Burgers Ocean åbnede i 2000 og er en rejse gennem det tropiske ocean omkring Sydøstasiens kyster. Rejsen starter ved en klippekyst med strand og en flot malet baggrund. Herfra går stien nedad langs nogle akvarier, og dette skal give en illusion om at publikum går ned i havet med stadigt stigende vand på hver side. Det er naturligvis et mylder af forskellige tropiske saltvandsfisk i akvarierne, og en gang imellem kan man få et glimt af en haj eller rokke. Efter kysten kommer man ned i en lang glastunnel som nærmest går ind igennem et koralrev. Her er der stor fokus på de mange koraller der vokser i akvarierne. Efter koralrevet kommer man så ud på det åbne hav med et kæmpestort akvarium. Ruden er massiv, både i højde, bredde og længde. Dette akvarium er halvmørkt og så stort at man ikke kan se enden på det. På bunden ligger et skibsvrag, og omkring det svømmer de store hajer. Nogle af de hajer man kan se her er grå revhajer, hvidtippede revhajer, sorttippede revhajer og sorttippede hajer. Burgers Ocean ligger i forbindelse med Burgers Bush, og både indgangen og udgangen til dette massive akvarium ligger i regnskoven.

Koralrevet tæt ved kysten i Burgers Ocean Koralrevsakvarium Koraller hele vejen rundt Kæmpebassinet i Burgers Ocean

I ørkenens sand
I 1994 åbnede Burgers Desert, en kæmpe indendørs ørken og det sidste ecodisplay på turen gennem Burgers Zoo. For at komme til ørkenen skal man igennem en tunnel som går mellem regnskoven og ørkenen. Selv den lange underjordiske tunnel er et tema. På vejen til ørkenen kan man se på stalaktitter, stalagmitter og endda hulefisk. Tunnellen er bygget som en gammel mine, og lige inden man kommer ud i ørkenen kan man komme tæt på en masse af de dyr som søger tilflugt i huler i middagsheden. I mindre ørkenanlæg bor dyr som prærieugle, klippeegern, californisk kongesnog og kængururotte. I modsætning til Burgers Bush har denne ørken faktisk et geografisk tema, og alle dyr og planter her hører naturligt til i Sonoraørkenen i Arizona og det nordlige Mexico.

Ørkenanlægget til halsbåndnavlesvin Sti igennem Burgers Desert

På vej ud af grotten åbner ørkenen op foran den besøgende med en flot udsigt ud over ørkenen. Lige ved grottens åbning ligger en gammel guldgraverlejr der er blevet forladt i huj og hast, og her bor nu de østlige diamantklapperslanger. Ligesom i regnskoven bor størstedelen af dyrene frit i hallen, mens nogle stykker bor i åbne anlæg eller volierer, enten fordi de er for store eller for farlige for publikum. Landskabet i ørkenen er meget bakket, og her vokser en stor del ørkenplanter, især kaktusser og buske. Desuden ligger her en hel del klipper, og ørkenen er indrettet så snedigt at man som regel ikke kan se de andre stier og publikum, selvom beplantningen ikke er særlig høj eller tæt.

Voliere til prærieugle i ørkenen Anlægget til rødlos

Det er en del sværere at finde de fritlevende dyr i ørkenen end i regnskoven, og det er hovedsageligt små fugle og store reptiler man skal lede efter. Kalkungribbe, dominikanerkardinaler og jordgøge er nogle af de fugle man skal holde øje med i krat og buske og på klipper, mens forskellige skildpadder og øgler kravler rundt på den varme ørkenjord. I to større, åbne anlæg kan publikum se to af de pattedyr som ikke søger skygge om dagen, her i Burgers er det halsbåndnavlesvin og ørken tykhornsfår. I en separat voliere kan man desuden også se rødlos. Tre andre steder i ørkenen, udover ved indgangen, ligger desuden også andre klippeformationer med terrarier eller anlæg til nataktive ørkendyr. Gilaøgler, kitræve, stinkdyr og kakomistl er nogle af arterne her.

Ørkenlandskab i Burgers Desert Anlægget til ørken tykhornsfår

Burgers Desert er en hel unik oplevelse, ikke kun fordi den adskiller sig ved at være en indendørs ørken i modsætning til de mere almindelig indendørs regnskove, men også på grund af dens størrelse og de sjældne dyr der bor her. Der ligger også en lille landsby med en cantina for enden af ørkenen, hvor man kan sidde og nyde en lille forfriskning i 30-40 graders varme. En mere storslået udsigt kan man dårligt få i en zoo, og hvis man er heldig kan man også se et par kalkungribbe svæve hen over ørkenlandskabet.

Landsbyen i ørkenen Ørkenlandskab i Burgers Desert


Malajbjørn i Burgers Rimba
Highlights
• Burgers Bush
• Burgers Desert
• Burgers Ocean
• Burgers Mangrove
• Burgers Safari
• Burgers Rimba

Tips og gode råd
• I Burgers Zoo kan man få ganske god mad i de forskellige ecodisplays, med fantastiske udsigter til dyrene.
• De kæmpe indendørs ecodisplays (Bush, Desert og Ocean) gør at dårligt vejr ikke behøver spænde ben for et godt besøg i Burgers.
• Bliver man til sent på dagen kan man se at mange af dyrene i regnskoven og ørkenen er mere aktive.
• Man bør afsætte lang tid til et besøg, da zooen og biodiversiteten er enorm.


Vurdering
Burgers Zoo er en af de helt store giganter i zoo-verdenen på verdensplan, og kendt for at være både af høj kvalitet og meget innovativ med sine nye anlæg. Den gamle del af Burgers Zoo er meget hyggelig ganske flot, men det er ecodisplayene der gør turen til Burgers til en fantastisk oplevelse. Med sine ecodisplays prøver Burgers Zoo ikke bare at fremvise dyr, men at fremvise hele økosystemer, da det er omgivelserne der former dyrene i naturen. Burgers Zoo har verdens største indendørs regnskov og ørken, og er et must at se for enhver zoo-entusiast.

5 stjerner