GaiaPark

Gorilla i GaiaParkAdresse
GaiaPark Kerkrade Zoo
Dentgenbachweg 105
6468 PG Kerkrade
Hjemmeside og kontakt
www.gaiapark.nl
info@gaiapark.nl

Anmelderens sidste besøg: 17-07-2009
Anmeldelsen sidst opdateret: 28-04-2010
Et anderledes perspektiv
GaiaPark ligger i den lille hollandske by Kerkrade, tæt på den tyske grænse, og er en ny stjerne på den europæiske zoo-himmel, åbnet i 2005. I den græske mytologi er Gaia det vi kalder ”moder jord”, altså ånden og essensen af planeten og naturen. GaiaPark er bygget op og tematiseret efter Gaia filosofien, altså at jorden er en levende og sammenhængende eksistens, og består af fire sfærer, nemlig biosfæren, atmosfæren, geosfæren og hydrosfæren. GaiaPark er opdelt i en række temaer, og man kan vælge forskellige ruter rundt i parken, alt efter hvilket slags perspektiv man vil have på livet og naturen. De forskellige ruter er mammutruten, ækvatorruten, dinosafari og verdensomrejsen. Denne virtuelle beskrivelse følger ingen af disse ruter, men den vej man skal gå, hvis man vil se hele parken på en tur.

De fire sfærer i GaiaPark "Gaiadalen" ved indgangen til parken

Isen før og nu
Rejsen i GaiaPark starter i Nordeuropas tundra med repræsentanter fra det dyreliv der hører til der. I et fantastisk flot og åbent skovanlæg med tæt bevoksning, bor jærven. Denne art kan ses fra to forskellige observationsposter, og man kan også kigge ind i dens hule. Ønsker man at se jærven aktiv, er det bedste tidspunkt at komme den sene eftermiddag. Ved den ene observationspost ligger desuden et udendørs akvarium til diamantstør. I to store, åbne tundraanlæg bor henholdsvis moskusokser og skovrensdyr, to sjældne arter i de europæiske zoos. Begge arter har masser af græs og masser af plads, og hele tundratemaet er ganske godt lavet, med autentisk vegetation, også uden for anlæggene.

Observationshytten ved jærvenes anlæg Anlægget til jærv Moskusoksernes anlæg Skovrensdyrenes anlæg

Rejsen fortsætter fra nutidens til fortidens is- landskab, dvs. tundraen i den sidste europæiske istid for 10.000 år siden. Størstedelen af istidstemaet i GaiaPark består af et istidslandskab med modeller af den megafauna der levede i Europa på den tid. Publikum kan, i et autentisk landskab, betragte de realistiske modeller af de uddøde uldne næsehorn, mammutter og kæmpehjorte, samt kigge ind til en lille familie af istidsjægere i deres lille hytte af mammutknogler og skind. Den europæiske bæver er et af de dyr der overlevede istiden, og i GaiaPark bor der en lille gruppe af disse i et fint lille græsbevokset anlæg med en sø at svømme i. Publikum kan også kigge ind til bæverne i deres dæmning, hvor de sover det meste af dagen væk. Hvis man gerne vil se bæverne i hopla, er det, ligesom med jærven, bedst at komme sent om eftermiddagen, da bæverne er skumringsaktive, og chancerne på denne tid er størst. Sneuglerne, som er nabo til bæverne, har en fin voliere konstrueret af sort net og træbjælker, der falder godt ind i landskabet.

Istidslandskabet Volieren til sneugler Bæveranlægget Bævernes dæmning

Ækvator i etaper
Dyrelivet omkring ækvator er ligeledes et større tema i GaiaPark, fordelt i tre etaper, og her starter rejsen i fortiden. Den geologiske periode kaldet karbon, mellem 359,2 til 299 millioner år siden, og det var her at de første hvirveldyr begyndte at gå på land. I GaiaPark er karbontemaet en lille sump med modeller af nogle af de dyr, der var først til at kolonisere landjorden, heriblandt store padder og kæmpeguldsmede.

Nutidens tropeskov
Turen i ækvator tager fra karbontemaet et spring ca. 300 millioner år frem i tiden, og placerer den besøgende i nutidens største regnskov, Amazonas. Amazonas temaet i GaiaPark er det artsrigeste tema i parken. Lavlandstapirerne har et fantastisk flot udendørsanlæg, med et stort græsområde dækket af træer og et kæmpe bassin der også fungerer som vandgrav. For enden af bassinet ligger også en mindre række øer der danner hjem for en flok nutriaer. Den enorme fritflyvningsvoliere i Amazonas er en imponerende konstruktion, bygget af træbjælker og sort net, der ligesom ved sneuglerne giver et naturligt look. Publikum kan komme ind i den tæt bevoksede voliere, og opleve fugle som rød ibis, kohejre, bådnæb hejre, solrikse, grøn oropendola, bahama and, sydamerikansk dværgand, gul træand, mfl., flyve frit omkring dem. I bunden af volieren ligger desuden et anlæg til hvidskægget navlesvin. Denne del af volierebunden er dog uden vegetation, da navlesvinene har rodet den fuldstændig op. Lige ved volierens indgang ligger nogle åbne og tæt bevoksede anlæg til hvidhoved sakier og gråvingede trompeterfugle.

Kæmpevolieren Det åbne anlæg til hvidhovede sakier Et kig ind i volieren Anlægget til navlesvin inde i volieren

Dermed er stilen lagt for resten af Amazonas afdelingen, for her er det nemlig primaterne der dominerer. GaiaPark er søsterzoo med Apenheul, Europas største primatpark, og det er herfra ekspertisen og stilen i primatholdet kommer fra. Fra en hævet platform der strækker sig hen over et større vådområde, oplever publikum Amazonas aber ude på deres tre forskellige øer. Alle disse øer er store og der bestemt hverken sparet på klatreudstyr eller planter. På den første ø lever uldaber og hvidhoved silkeaber, på den næste lever der gulbrystede kapucineraber og på den sidste bor de sorte edderkopaber sammen med rødbugede tamariner. Alle primaterne her ses indendørs og igen kan man se lighederne med det simplistiske design i Apenheul. Selvom de udendørs øer er fantastiske, er de indendørsanlæg ikke helt oppe i samme klasse. Kapivarer lever også i dette lille vådområde, og har adgang til hele den lille sø samt græsningsarealer på to af øerne. På den anden side af vådområdet, ligger endnu en af GaiaParks flotte ”naturvolierer”. Herinde bor gylden løveabe sammen med rødbenet seirema i et tæt bevokset anlæg. Det sidste anlæg på Amazonas-ruten er det enorme gennemgangsanlæg til bolivianske dødningehovedaber. Disse populære små primater har et kæmpe naturligt skovlandskab at boltre sig på, med fuld adgang til masser af levende træer og planter. Som nævnt går publikum igennem dette anlæg, og heldigvis er dødningehovedaberne her ikke tilvænnet publikum, og holder deres behørige afstand.

Anlægget til lavlandstapirer Øerne i Amazonas Uldabernes øer Kapucinerabernes ø Edderkopabernes ø Dødningehovedabernes skovanlæg

I hjertet af Afrika
Det sidste stop i rækken af ækvatortemaer er i hjertet af Afrika, nemlig regnskoven i Congo. Hjørnestenen i dette tema er det store gorillahus, hvor parkens flok af vestlige lavlandsgorillaer lever sammen med en flok sorte mangabeyer. Gorillahuset i sig selv er en bemærkelsesværdig konstruktion. Publikum går langs kanten af huset, og kan herfra kigge ud til udendørsanlægget og ind til de fem rum der udgør gorillaernes indendørsanlæg. De fem indendørs rum er godt indrettet med træbjælker, klatrestativer og træflis på gulvet. Udendørs består gorillaernes og mangabeyers anlæg af en kæmpestor ø. Selve øen er dækket af græs og indrettet med træstammer og klatretræer med reb og net. Der er plantet mange buske inde på øen, og der er også nogle tæt tilplantede områder beskyttet af elhegn. Når disse engang er groet godt fast, vil de kunne åbnes for gorillaerne og hjælpe med at skabe en trækrone og flere udfoldelsesmuligheder. Publikum oplever primaterne gennem glasindkig i huset og over en vandgrav ved resten af stien gennem Congo, og det er en fornøjelse at betragte gorillaerne og mangabeyernes leve sammen, næsten i fælles flok. De, i forhold til gorillaerne, små mangabeyer deltager i gorillaflokkens daglige liv, bla. med pelspleje, og man kan observere unger af begge arter lege sammen.

Gorillahuset Et af gorillaernes indendørs rum Gorilla og sort mangabey udendørs Gorillaernes ø Gorillaernes ø Gorillaernes ø

Selvom gorillaerne er Congo temaets absolutte højdepunkter, kan man også se andre dyr fra den centralafrikanske regnskov. Penselsvin og bongoantiloper har to fine anlæg ved siden af hinanden. Bongoantilopernes anlæg er stadigt grønt, mens penselsvinene har rodet deres fuldstændigt op. Dværgflodhestene har ligeledes to fine anlæg, med god plads både til lands og til vands. Her ville man også kunne se dem gennem et undervandskig, hvis ikke vandet var så fyldt med alger, som udendørs bassiner nu engang er. I Congo kan man også finde, om end de er en smule malplacerede, et lille anlæg til klippegrævlinger og rævemanguster og en voliere til ådselgribbe og perlehøns.

Penselsvinenes anlæg Anlægget til bongoantiloper Det ene dværgflodhesteanlæg Anlægget til klippegrævlinger og rævemanguster

Rovdyr og byttedyr
Rejsen fortsætter i Afrika, men landskabet ændrer sig. Fra ækvators regnskove går turen nu ud på den åbne savanne i temaet Namibia. Den afrikanske savanne danner desuden ramme om et undertema om rovdyr og byttedyr, og der er eksempler på begge i dette tema. Stien i Namibia går rundt om det store centrale anlæg kaldet ”Kalahari”. Dette ørkenanlæg er hjemsted for rothchilds giraffer, store kuduer, springbukke og sydafrikanske strudse, og ganske flot indrettet med god plads og kunstige klipper. Rovdyrene i Namibia er repræsenteret ved to af Afrikas mest truede rovdyr, geparden og hyænehunden. Hyænehundenes anlæg åbnede sammen med resten af parken mens gepardernes anlæg først kom til i 2008. Begge anlæg er åbne og grønne, med masser af græs, buske og træer og god plads at løbe på. For publikum er der mange forskellige indkig til anlæggene, og i en lille hytte mellem de to anlæg, er der sat fokus på forskellene mellem hunde- og kattefamilierne. Det sidste rovdyr i rækken hører til rævene, og flyttede ligeledes ind i 2008. De storørede ræve er charmerende dyr fra den afrikanske halvørken, og de har et lille men tæt bevokset anlæg at hygge sig i.

Gepardernes anlæg Anlægget til hyænehunde Kalahari Kalahari

Endnu et savanneanlæg blev desuden føjet til Namibia i 2008 og her finder man parkens tungeste beboere. I et anlæg der er ligeså flot og rummeligt som ”Kalahari” bor en mindre gruppe sydlige hvide næsehorn sammen med en flok damara zebraer, og anlægget har både et åbent område og en lille skovdel. Centralt beliggende i Namibia finder man kopjen, den afrikanske klippeformation, hvorfra man kan overskue både ørkenen og savannen. Desuden bor der både surikater og rævemanguster sammen i et lille anlæg på toppen af kopjen, og som i enhver anden zoo, tiltrækker disse publikumsstjerner sig stor opmærksomhed fra de besøgende. Inde i girafhuset kan både savannens og ørkenens beboere desuden ses indendørs, som en af de få indendørs udstillinger i parken. Selvom Namibia temaet hovedsageligt handler om nutidens dyreliv, ligger der i tilknytning også et lille tema om kridttiden, og de store dinosaurer. Det er også her at der bliver holdt rovfugleshow.

Kalahari Den afrikanske kopje Savanneanlægget til næsehorn Savanneanlægget til næsehorn

Tilbage til Holland
Lige efter Namibia og midt inde i parken ligger Gaia plateauet, og her fører alle veje i zoo hen. Det er her at cafeteriaet ligger, hvis man trænger til en lille pause, og det er også tæt ved her DinoDomen, som åbnede i 2008 ligger. DinoDomen er et kæmpe indendørs legeland tematiseret efter kridttiden, hvor børn kan lege og lære om dinosaurer. Heldigvis ligger dette legeland for sig selv, og er man uden børn og ikke ønsker denne del af oplevelsen, kan man helt forbigå den.
Det næste tema i rejsen fører en tilbage til Holland, nærmere betegnet Limburg-området, som er den del af Holland GaiaPark befinder sig i. I Limburg temaet findes en række mindre bondegårdsbygninger med traditionelle husdyr og kæledyr fra området, deriblandt køer, får, geder, æsler, høns, gæs og hamstere.

Bondegården i Limburg Bondegården i Limburg

Det europæiske vildnis
Det sidste tema i GaiaPark fører den besøgende gennem de sidste europæiske vildnisser og de dyr der levede der efter isen smeltede ved den sidste istid. I et lille trådnetanlæg findes europæiske mink, og i et større sumplandskab findes de europæiske oddere. Ude på de åbne vidder, kan man betragte dyr der nu desværre er uddøde i naturen. Przewalskihesten er blevet genudsat i Mongoliet, men uroksen er forsvundet for evigt. De urokser der findes i GaiaPark, og andre zoos verden over, er fremavlede dyr som bliver avlet gennem et avlsprogram, for at komme til at ligne de oprindelige vilde okser. Også vildsvinene har en stor fold, men modsat hestene og okserne, har svinene rodet folden fuldstændig op, og der er ikke spor af planter her mere. I et lille eng-landskab ved siden af gror planterne til gengæld fint, og dette lille vådområde er hjemsted for nogle traner.

Oddernes vådområde Englandskabet til traner Przewalskihestenes anlæg Uroksernes anlæg

Anlæggene til Europas større rovdyr, ligger på hver sin side af en lille informationsbygning. I to meget tæt bevoksede anlæg ses de sjældne iberiske ulve og i et lidt mere åbent anlæg bor en familie af europæisk los. Publikum ser begge arter på den anden side af en vandgrav eller gennem forskellige glasindkig og anlæggene her er meget flotte. I en større gennemgangsvoliere inden i skoven bliver publikum inviteret ind til hvide storke, slørugler og laplandsugler, og rejsen gennem Europas vildnis slutter af med et skovanlæg til baktriske kronhjorte.

Vildsvinenes anlæg Observationshytten ved rovdyrene Iberiske ulve i deres skovanlæg Anlægget til europæisk los

Europæiske oddere i GaiaPark
Highlights
• Tundraen
• Amazonas
• Congo
• Namibia
• Europa

Tips og gode råd
• I GaiaPark er næsten hele udstillingen udendørs, så godt vejr er nødvendigt for at nyde besøget her.
• GaiaPark har et større cafeteria med diverse fastfoods til rimelige priser.
• Det er en god ide at blive til sent om eftermiddagen, hvis man gerne vil se mange af dyrene fra tundraen, istiden og Europa aktive (jærv, bæver, odder, ulv, los).


Vurdering
GaiaPark er et frisk nyt pust i internationalt zoo-design, der ikke har været bange for at prøve noget nyt. Konceptet med at se jorden som en helhed fungerer rigtigt godt i parken, selvom man nogle gange godt kunne ønske sig flere informationstavler eller lignende om emnet. Ingen af parkens anlæg er ældre end 2005 og er alle af topkvalitet. Desuden har GaiaPark også forstået kunsten af landskabsdesign og dette gør denne zoo til en endnu mere hel oplevelse. Det er dog en skam, at for en zoo der prøver at repræsentere livet på jorden, er der næsten ingen reptiler og amfibier i udstillingen (men det kan jo nå at komme). Selvom GaiaPark er lidt svær at komme frem til er den bestemt hele turen værd.

4 stjerner