Dierenpark Emmen

Elefanttyren Radza i Dierenpark EmmenAdresse
Dierenpark Emmen
Hoofdstraat 18
7811 EP Emmen
Hjemmeside og kontakt
www.dierenpark-emmen.nl
info@dierenpark-emmen.nl

Anmelderens sidste besøg: 14-07-2008
Anmeldelsen sidst opdateret: 07-05-2010
Centrum og Es
Europas mest besøgte zoo, Dierenpark Emmen (Emmen Zoo), ligger i den mindre by Emmen i det nordøstlige Holland, lige ved den tyske grænse. Selvom den ligger i en mindre by, er Emmen stadig en byzoo, som med sit lidt beskedne areal, ikke kan udvides. Til gengæld har zooen købt et område lige uden for byen, som kun ligger 10 minutters gang fra hovedindgangen af Centrum-afdelingen. Denne nye såkaldte Es-afdeling er kun beskedent tilbygget indtil videre, men i fremtiden skal hele Dierenpark Emmen flyttes herud.

Fortællingen om livet
Alene i Emmen Zoos Centrum-afdelings indgangskompleks kan man bruge en hel dag. I bygningen ligger udstillingen kaldet Biochron. Denne fortæller om selve livet og dets udvikling. Man kan lære om de mindste levende organismer, cellerne, og hvad der er inde i dem, blandt andet DNA. Derefter følger turen gennem huset evolutionen, og kommer forbi repræsentanter for alle de dyregrupper som har levet på planeten, fra de første dyr i havet til dinosauerne til de første pattedyr og endelig til mennesket. Udstillingen er meget interessant, og inkluderer både modeller, skeletter af fortidsdyr, udstoppede nulevende dyr og også nogle levende dyr, blandt andet dolkhaler, diverse fisk og citronhajer. Hvis man så ellers kan løsrive sig fra Biochron-udstillingen, ligger her også en vinterhave med masser af sommerfugle.

Udstillingen om DNA i Biochronen Dinosaur i Biochronen Akvariet til citronhajer i Biochronen Vinterhaven med sommerfugle

Afrikahuset
Efter Biochronen er den første række anlæg i Emmen Zoo placeret i Afrikahuset. Dette hus er ikke noget stort kompleks, men en hyggelig mindre udstilling om nogle af de mindre afrikanske dyr. I kælderen ligger et meget interessant anlæg med nøgne blindmus, en slags nøgen og blind gnaver som lever under jorden i store kolonier. I Emmen Zoo kan man følge deres færd rundt i deres tunneller gennem glasindkig. I ”stueetagen” ligger et mere almindeligt tropehus, med en masse dyr fra de afrikanske vådområder. I det store vandhul bor en masse panserkrokodiller sammen med mange forskellige fisk, og et stort antal fugle flyver omkring mellem de tropiske planter. Det er et rigtigt hyggeligt hus at stå og observere dyr i, både fugle og krokodiller. Desuden ligger der i Afrikahuset også særskilte anlæg til dværgmanguster og sporeskildpadder.

Panserkrokodiller i Afrikahuset Nøgen blindmusenes koloni

De vilde vesten
Selvom flere af de amerikanske dyr er blevet rykket ud til Es, bor der stadig en stor del dyr fra Nord- og Sydamerika i Centrum-afdelingen. Det første anlæg i rækken er et nordamerikansk tema kaldet ”Wilde Westen”. Dette er meget flot og overraskende stort anlæg for en byzoo. Anlægget er todelt, og huser de to største hovdyr fra Nordamerika, elge og bisoner. Dyrene i Emmen tilhører de, i Europa, sjældne underarter amerikansk elg og skovbison. Elgenes anlæg er det største, og er bevokset med græs, buske og høje træer. Anlægget er afgrænset på den ene side af en bred vandgrav, og de deler deres anlæg med trompetersvaner, canadagæs og vilde kalkuner. Hos bisonerne er der intet græs, da de selv har sørget for at trampe det ned. Til gengæld ligger anlægget godt i læ under nogle grantræer, da det jo er skovbisoner som bor her. Publikum kan komme op på en gangbro, og se ud over anlæggene fra oven. Heroppe ligger også en meget flot voliere til laplandsugler, nærmest bygget ind i buskadset.

Det vilde vesten Elgene i deres skovanlæg Volieren til laplandsugler Bisonoksernes anlæg

Helt til rotterne
Man forlader Nordamerika for en kort bemærkning, til fordel for en noget mere kulturpræget afdeling. Europa i Dierenpark Emmen består af klappefolden med diverse mindre europæiske husdyr, blandt andet dværgæsler og kaniner. Det mest interessante her er dog udstillingen om de vilde dyr mennesket deler sit hjem med. Som gæst går man først gennem et længere kloakrør, med glasindkig til hver side. Her piler brune rotter rundt, også over og under gæsterne. Op gennem ristene hører man svagt lydene af trafikken ovenover. I kloaksystemet ligger også et mindre anlæg til sorte rotter. Kloakken munder ud i en gammel og slidt lade med illusion af aftenstide, hvor flere af skovens dyr er flyttet ind. Husmus, ildere, natugler og slørugler bebor denne gamle lade og spindelvæv og støv er alle vegne. Dette er en lille, men fantastisk flot kulisse.

Tropisk varme
Efter den mørke tur i Europas undergrund og natteliv, er det tid til at vende tilbage til Amerika. Denne gang er det den tropiske del af Sydamerika, og denne sektion begynder med fritlevende dødninghovedaber. Disse små og nysgerrige publikumsfavoritter har et privat indendørsanlæg, og så bor de ellers i træerne ved publikumsstien. Deres naboer er de brunhovede edderkopaber, som bor på en meget flot ø med naturlig vegetation i bunden og et omfattende klatrestativ. Gennemgangen gennem det tropiske Sydamerika begynder ved edderkopabernes indendørsanlæg. Her ligger indgangen til en enorm fritflyvningsvoliere, tematiseret med fugle fra de Sydamerikas vådområder. Publikum går langs den lille flod på en gangbro, og hele volieren er meget tæt bevokset med højre træer og alle mulige slags vandplanter. Nogle af de mere ikoniske fuglearter man kan opleve her er caribiske flamingo, rød ibis, rosa skestork, bådnæbbet hejre, trompeterfugl, inkaterne og solrikse, for blot at nævne nogle eksempler.

Edderkopabernes ø Flamingoer og inkaterne i fritflyvingsvolieren Den sydamerikanske fritflyvningsvoliere Røde ibisser og rosa skestorke i fritflyvingsvolieren

Efter den udendørs del af Sydamerika, er det så tid til at komme ind i tropevarmen. Det store drivhus for enden af volieren hedder AmeriCasa, og er Emmen Zoos største tropehus. Den første del af huset er en natzoo, med et stort, aflangt anlæg til nogle af junglens nataktive dyr. I dette tilfælde er det snohalebjørne, totåede dovendyr og nataber. Det særlige ved dette anlæg er at det er åbent, og nataberne ville sagtens kunne springe ud til publikum hvis de ville. I natzooen ligger også en lille sø til blinde hulefisk. Selve tropehallen er meget typisk indrettet, med masser af tæt vegetation. I AmeriCasa kan det faktisk være ganske svært at finde mange af dyrene blandt den tætte bevoksning. Ved den lille sø kan man dog være sikker på at se diverse tropefisk samt sydamerikanske jacanaer og solrikser. I huset lever der desuden også hvidansigtede silkeaber, men disse er ikke nemme at få øje på. I andre særskilte anlæg lever der rød ara, grøn leguan, rødfodet skovskildpadde, pilegiftfrøer og seksbåndet børstebæltedyr. Der er ret varmt under taget i AmeriCasa, så på de varme sommerdage er det ikke her man bruger længst tid. Som det sidste på turen gennem tropehuset ligger en flot udstilling om regnskoven, samt et kæmpe akvarium til piratfisk.

Den sydamerikanske natzoo AmeriCasa tropheuset AmeriCasa tropheuset AmeriCasa tropheuset

Den sidste amerikanske rest
Når man er ude af AmeriCasa er der lige endnu en rest af nordamerikanske dyr tilbage. De californiske søløver har et dejligt stort bassin at svømme rundt i, med tilhørende klippestrand. Herfra kan man også se elgenes anlæg fra den anden side. Op af AmeriCasa ligger en nordamerikansk granskov omgivet af en bred vandgrav. Her bor Emmen Zoo’s kodiakbjørne, en enorm underart af brunbjørnen. Selvom anlægget ikke er enormt, er pladsen godt udnyttet til bjørnene. Det sidste anlæg til de amerikanske dyr, er præriehundenes. Dette anlæg er todelt, og består af to sandhøje, hvor en stor flok sorthalede præriehunde lever.

Anlægget til kodiak bjørne De kaliforniske søløvers anlæg

De åbne vider
Det næste kontinent man besøger er Afrika. Her findes hovedsageligt dyr fra den afrikanske savanne, med kun nogle få undtagelser. Hovedanlægget i denne ende af haven er den store savanne. Denne savanne er et kæmpestort areal dækket af græs, hvor man kan se mange af savannens mest karismatiske arter. Disse er hvidt næsehorn, rothchilds giraf, grant’s zebra, blå gnu, impala, elipse vandbuk, penselsvin og struds. Savannen kan ses fra næsten alle vinkler, og pga. bakken i midten, skal man gå hele vejen rundt for at se det hele. I forbindelse med savannen ligger også et udendørs anlæg med en stor flok flodheste. Uden om savannen ligger desuden en del mindre og større anlæg til andre repræsentanter af det afrikanske dyreliv, særligt med fokus på savannen. Op ad staldene til savannedyrene, som publikum desværre ikke har adgang til, ligger mindre anlæg til hulepindsvin og surikater. Servalerne og leoparderne har to rigtigt flotte volierer, med leopardernes ca. dobbelt så stor som servalernes. Publikum kan komme tættere på disse to kattedyr i en lille tunnel med glasindkig. Den afrikanske leopard er en sjælden underart i zoologiske haver, og her i Emmen har man også snydt lidt. Arten her er i virkeligheden den såkaldte Sri Lanka leopard, men da den minder meget om den afrikanske, har man besluttet at lade den repræsentere leopardslægten.

Savannen Savannen Flodheste anlægget Anlægget til servaler

I et mindre vådområde kan man se marabustorke og pelikaner, og på en stor ø i vådområdet bor en stor flok guerezaaber. Denne ø minder meget om edderkopabernes, med masser af tæt bevoksning i bunden og et højt klatrestativ. Overfor denne ø, ligger så kattalemurernes ø. Denne ø er kun indrettet med naturlig bevoksning og masser af høje træer. Kappebavianers ø er enorm, men lidt kedelig i indretningen. Den er hovedsagelig flad, med lidt klipper stikkende op hist og her. Til gengæld har dyrene god plads, og her bor en kæmpe flok. Lige op af Afrika ligger det eneste anlæg med australske dyr i Emmen Zoo. Her kan publikum se røde kæmpekænguruer og emuer i et græsbevokset anlæg.

Guerezaabernes anlæg Øen med kappebavianer

Den asiatiske oplevelse
En af Emmens helt store attraktioner er uden tvivl deres store elefantflok. Disse er asiatiske elefanter, og udgør hovedanlægget i den asiatiske afdeling. Deres udendørsanlæg er aflangt og afgrænset af en grav. Inde i anlægget er stabler af kampesten forskellige steder, som gør anlægget mere spændene. Dog synes jeg at de enkelte steder tager lidt for meget af pladsen. Anlægget er heldigvis en fin størrelse, og Emmen Zoo huser også over 15 elefanter, og har en af de største flokke Europa. En af zooens helt store profiler er også elefanttyren Radza, som er Europas største asiatiske elefant. Selvom udendørsanlægget er ganske fint, har Emmen Zoo været lidt for kreative med indendørsanlægget. For at spare plads ligger dette under jorden, og publikum skal ned i kælderniveau for at se det. Ulempen er, at der ikke kommer noget naturligt lys ned, og køn er indretningen altså heller ikke. Emmen Zoo har også et lille Asienhus, hvor nedgangen til elefanthuset også ligger. Herinde kan man se en masse terrarier med asiatiske slanger, blandt andet indiske kobraer, tigerpytoner og rottesnoge. Terrarierne er lyse og spændene at se på, og her er også forskellige udstillinger med slangen som tema. I et stort åbent anlæg i huset kan man desuden se en enorm båndvaran i et tropisk vådområde. I grene over publikum piler rødbugede egern rundt. Amur tigerne har en mellemstor voliere, bygget op ad huset. Fra flere niveauer kan publikum se ind til tigerne gennem glasindkig, og der går også en tunnel igennem anlægget. Tropehuset Oasia er et af de ældre tropehuse i Emmen Zoo. Dette hus ligner et drivhus, og er ikke særligt højt. Indenfor går publikum på en snoet sti gennem tæt vegetation. Her lever flyvende hunde og diverse asiatiske småfugle frit rundt. I dette hus er her også stor fokus på det botaniske aspekt. Hovedattraktionen i dette hus er de asiatiske dværgoddere. Disse har et udmærket indendørsanlæg i Oasia, lavet meget naturalistisk. Deres udendørsanlæg er dog det flotteste, og disse små oddere har lige så meget plads som leoparderne, med masser af svømmeplads. Lidt malplaceret i Asien-afdelingen er anlægget til chilenske flamingoer, selvom det skam er ganske flot. Det sidste anlæg på ruten i centrum-afdelingen, er de hvidhåndede gibboners ø. Denne er også rigtigt flot, og aberne har en masse høje træer at svinge sig rundt i.

En del af Emmens berømte elefantflok Elefanternes udendørsanlæg Det underjordiske elefanthus Dværgoddernes anlæg ved Oasia

Es, det udvidede område
Selvom Es-afdelingen indtil videre er tyndt bebygget, bør man ikke gå glip af den hvis man er i Emmen Zoo. Der er kun 10 minutters gang gennem byen Emmen fra Centrum til Es. Hovedattraktionen i Es er uden tvivl Playa Pingüinos. Dette kæmpe anlæg er bygget til at ligne en peruviansk klippestrand, og huser havens humboldtpingviner, som Emmen Zoo også koordinerer det europæiske avlssamarbejde for. I den ene ende af anlægget ligger et enormt bassin som skal forestille selve stranden. Derfra kan publikum gå ind i anlægget, og bliver ført ad snørklede stier gennem klippestranden. Anlægget er indrettet så genialt, at man ikke kan overskue det hele på en gang, og ikke kan se ud af anlægget. Dette gør det til en meget naturalistisk oplevelse, og det er helt klart et af de anlæg jeg har været i, som har været bedst til at imitere naturen. Pingvinerne svømmer rundt i ”havet” det meste af dagen, men om eftermiddagen trækker de op på stranden, og her kan man se dem ganske tæt på. Udgangen af anlægget fører publikum ind i pingvinudstillingen. Her kan man se hvordan en pingvinskole og et pingvinhus ville se ud, hvis de levede som mennesker. I skolen lærer unge pingviner om pingviner, og den er indrettet som en gammel folkeskole. Pingvinernes køleskab er fyldt med fisk, og deres seng har sten i stedet for en madras. Dette er en meget interessant og innovativ måde at få formidlet viden om pingvinernes liv på. Desuden er her et kæmpe undervandskig ind til det store bassin.

Stranden i Playa Pingüinos Humboldtpingviner i Playa Pingüinos Stien ned til stranden i Playa Pingüinos Pingvinskolen

De andre anlæg i Es-afdelingen er et meget fint anlæg til puduer, samt et stort anlæg tematiseret som et patagonsk højland. Her bor guanaco og lille nandu, i endnu et meget naturalistisk anlæg. Nogle vil måske kalde anlægget for lidt kedelig, men pointen er nemlig at det skal ligne en vindblæst patagonsk højlandsslette. Endelig ligger her et stort akvarium med nogle enorme suppeskildpadder og diverse store fisk. Inde i den store bygning ligger det enorme indendørs legeland ”Yucatan”. Medmindre man har børn med, kan denne del sagtens springes over. Her er desuden også en udstilling, rettet mod børn, om vand.

Det patagoniske højland Akvariet med suppeskildpadder


Sri Lanka leopard i Dierenpark Emmen
Highlights
• Biochronen
• Wild West
• AmeriCasa
• Savannen
• Elefantanlægget
• Pingvinanlægget

Tips og gode råd
• Der er mange mindre madsteder i Emmen Zoo. Især spisestedet ved savannen vil jeg anbefale, som både et sted med ok mad og en fantastisk udsigt.
• Emmen Zoo har masser af indendørs udstillinger, i tilfælde af dårligt vejr.
• Brug god tid i Biochronen. Dette er en fantastisk udstilling som fortjener fordybelse.
• Hvis man har børn med i denne zoo, er det nok en god idé at tage Es-afdelingen til sidst. Ellers kan de nok være svære at løsrive fra det store indendørs legeland. Er man derimod uden børn, er det bedst at tage Es først, da den er hurtigere overstået, og man så bedre kan disponere tiden i Centrum bagefter.


Vurdering
Dierenpark Emmen er en meget flot zoo, med mange naturalistiske og flotte anlæg. Udstillingerne i zoo er også enormt flotte, og selvom der ikke er så mange levende dyr, bør de ikke forbigås. Det er utroligt, at så mange af dyrene i Centrum har så god plads, på trods af at zooens samlede areal. Dierenpark Emmen er virkeligt gode til at udnytte deres samlede areal, og dette er ved at blive voldsomt udvidet. Efter planen skal hele zoo været flyttet ud til Es-området i 2015 med splinternye og moderne anlæg. Jeg vil derfor anbefale at man skynder sig til Emmen, så man kan nå at se den "gamle" zoo.

4,5 stjerner